Coronavirus verstoort wereldwijde voedselvoorziening keten

Hoe zorgen we voor elkaar in moeilijke tijden. Hoe afhankelijk zijn we van wereldwijde voedselvoorziening keten?    Het coronavirus grijpt om zich heen en verstoort ook nog onze voedselketen. Dit blijkt wel uit de boeren die momenteel hun gewassen voeren aan de dieren, of laten bederven en alsnog moeten vernietigen. De boeren krijgen hun producten … Continued

35% stikstof uit landbouw

Het aandeel van stikstofdepositie vanuit de landbouw op Natura2000-gebieden in Nederland bedraagt 35 procent. Eerdere metingen waren namelijk onjuist.   Dit blijkt namelijk uit de nieuwe berekeningen van de onderzoekers Geesje Rotgers en Richard Zijlstra in hun rapport. Zij stellen dat het natuurbeleid moet worden aangepast, er wordt gestreefd naar onrealistische streefwaarden en doelen. “Die … Continued

Landbouw Collectief teleurgesteld

Minister Schouten en het Landbouw Collectief hebben weer is overlegd, premier Rutte kon hier niet bij zijn. Het Landbouw Collectief is teleurgesteld in het overleg wat zij gehad hebben, het lijkt er namelijk op dat de kaarten al in 2019 in Den Haag zijn geschud. Het lijkt er erg op dat Minister Schouten zich niet … Continued

Landbouw Collectief ontevreden

Landbouw Collectief, de boerenorganisaties verenigd, hebben aangegeven niet meer met het kabinet te willen praten over het stikstofbeleid. Ze vinden dat Carola Schouten, Minister van Landbouw, hun op geen enkel aspect tegemoet wil komen en juist haar eigen plan wil realiseren.   Voorzitter van Landbouw Collectief is woedend en geeft aan dat praten geen enkele … Continued

Stikstofgehalte afgenomen

Het aandeel van vervuilende stoffen zoals stikstofdioxide en koolstofdioxide is met zo’n 20 tot 60 procent afgenomen sinds dat het Corona virus ons land heeft getroffen. Dit is te zien uit analyse van satellietbeelden genomen door het KNMI.   De beelden zijn vanuit de ruimte opgenomen met het Nederlandse satellietinstrument Tropomi. Omdat het afgelopen week … Continued

Schone Lucht Akkoord

De minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, heeft met 46 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord getekend. Dit Schone Lucht Akkoord is er om in alle relevante sectoren  in ieder geval fijnstof- stikstof- en ammoniakemissies aanzienlijk te hebben teruggebracht in 2030. Er komen in dit akkoord geen extra maatregelen voor de landbouw. … Continued

Stalklimaat heeft nog vele geheimen

Het aantal slimme meters wat wordt gebruikt in de pluimveehouderij om het stalklimaat te monitoren, blijft nog steeds groeien. De informatie die hiermee wordt verzameld levert soms verrassende resultaten op. Als je gaat kijken naar ammoniak en CO2-niveaus dan zie je dat deze afwijken van de streefwaarden. De concentraties van deze twee stoffen in de … Continued

Stikstof reducerende maatregelen

Ruim een half miljard euro stelt het kabinet beschikbaar om de stikstofuitstoot van veehouderijen te reduceren. Dat schrijft Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.    Boeren die willen blijven daar stelt de overheid de aankomende tien jaar zo’n 170 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt ingezet voor de verduurzaming en innovatie van stallen. … Continued