Bel ons op +31 (0)26 339 72 67
Bereikbaar tot 17.00 uur

Deel dit artikel

35% stikstof uit landbouw

Het aandeel van stikstofdepositie vanuit de landbouw op Natura2000-gebieden in Nederland bedraagt 35 procent. Eerdere metingen waren namelijk onjuist.

Dit blijkt namelijk uit de nieuwe berekeningen van de onderzoekers Geesje Rotgers en Richard Zijlstra in hun rapport. Zij stellen dat het natuurbeleid moet worden aangepast, er wordt gestreefd naar onrealistische streefwaarden en doelen. “Die in veel gevallen onder geen beding haalbaar zijn en bovendien als harde getallen worden toepast in het beleid.”

Eenzijdige aandacht voor stikstof

De eerdere berekeningen van Zijlstra en Rotgers gaven aan dat het landbouwaandeel 25% was. Echter bleek dit percentage onjuist, aangezien bij de berekeningen hetzelfde gewicht ten onrechte aan stikstofoxiden en ammoniak was toegekend.
Door deze eenzijdige aandacht voor het stikstof verliest het natuurbeleid erg aan doelmatigheid, volgens het rapport van Rotgers en Zijlstra.

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde eerder ook al dat de aandacht voor stikstof veel andere opties voor de verbetering van de natuur de grond in helpt. Vergroting van het natuurareaal of peilverhoging in en rondom natuurgebieden, zijn ook mogelijkheden. Deze voldoen aan de vereisten van de Vogel- en Habitatrichtlijn voor de instandhouding van de natuur.

Nieuwe berekeningen

De berekeningen van het landbouwaandeel in de eerste berekeningen die het Mesdagfonds maakte, zijn gebaseerd op het gehele oppervlakte van Natura2000-gebieden, ook gebieden die niet zullen lijden onder stikstof. Als je de berekening gaat nemen voor alleen stikstof gevoelige gebieden dan kom je inderdaad op hetzelfde percentage uit als die van het RIVM, namelijk 41% landbouwaandeel.

Weinig effectieve maatregelen kabinet

Het accent wordt niet gelegd op het landbouwaandeel in de stikstofdepositie maar op de weinig effectieve maatregelen waar het kabinet momenteel mee aan het werk is, aldus het rapport van het Mesdagfonds. De aanpak van het kabinet om bedrijven bij natuurgebieden die hoge emissies hebben te saneren, is in strijd met de juridische grondslag van deze natuurwetgeving. Bij de bescherming van de natuur gaat om depositie en dan niet om emissie.

Het blijkt uit berekeningen van het Mesdagfonds dat uitkopen van bedrijven in de landbouw in of rondom kwetsbare Natura2000-gebieden maar een beperkt effect heeft. Dat klopt met wat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid heeft gezegd: Slechts een klein deel van de ammoniakemissie komt dichtbij het emitterende bedrijf.

Metingen depositie

Het Mesdagfonds heeft de Universiteit van Amsterdam de opdracht gegeven om depositie metingen in Nederlandse natuurgebieden en landbouwbedrijven te doen. Bij de metingen wordt onder andere gebruik gemaakt van stikstofgevoelige planten, zij reageren op stikstofdepositie. Met behulp van isotopenonderzoek wordt er gekeken wat precies de bron van stikstof is.
De voorbereidingen van het onderzoek zijn nog steeds bezig, later dit jaar wordt er hiermee gestart. Er wordt verwacht dat het hele onderzoek zo’n 3 jaar gaat duren. Het Corona virus zorgt ook voor minder verkeer op de weg en dat kan effect hebben op metingen. Als dit langer doorgaat dan pas kan dit voor een groot verschil zorgen.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Like dan onze Facebook pagina!

Blog

Collectief goed ondernemerschap zichtbaar maken! 

Onafhankelijk als collectief, goed ondernemerschap zichtbaar maken! Er is vandaag de dag veel aan de hand in de wereld. Er moet van alles worden

Blog

Hetzelfde water nog een keer naar de zee dragen?

Tijdens de vakantie hoorde ik ons aller Bert van Leeuwen op Radio 2 vertellen over een nieuw seizoen van het Familiediner. De interviewer gaf

Blog

ALLES OF NIETS

Verwarring, Angst, Boosheid en Confrontatie. Wat kun je anders hoor ik ze zeggen. En ja…, wat zou uw eigen reactie zijn, wanneer u op