Bel ons op +31 (0)26 339 72 67
Bereikbaar tot 17.00 uur

Deel dit artikel

Collectief goed ondernemerschap zichtbaar maken! 

Onafhankelijk als collectief, goed ondernemerschap zichtbaar maken! Er is vandaag de dag veel aan de hand in de wereld. Er moet van alles worden aangepakt en er is een roep naar verandering. Verandering in hoe wij als mensen omgaan met onze planeet. Hoe wij deze achterlaten voor de generaties die na ons komen. Waar wij kunnen bijdragen aan een betere toekomst en hoe wij hiervoor onze verantwoordelijkheid kunnen en moeten nemen. Deze mondiale vraagstukken raken alle mensen. 

Overheden en belangenorganisaties zijn bezig met het realiseren van doelstellingen

Er is een definitie gemaakt van de sustainable goals, waarmee alle landen aan de gang moeten. Om de gezondheid  en kwaliteit van leven voor de wereldburgers beter te kunnen borgen. 

Op nationaal niveau betekent dit dat de overheid vanuit deze sustainable goals bijvoorbeeld ook het beleid op uitstoot, dierenwelzijn en landbewerking zeer kritisch zal belichten. Dit is momenteel al aan de gang en dat levert verhitte discussies op tussen diverse belanghebbende partijen. Er is sprake van veel frictie, standvastige posities en te weinig oplossend vermogen om te komen tot werkelijke en haalbare oplossingen. De betrokken partijen houden elkaar als het ware in een soort van houdgreep. Waardoor uiteindelijk geen enkele mogelijkheid optimaal zal worden benut.

De samenkomst van de boeren op het Malieveld was een nieuwe zet in het spel der krachten en heeft geleid tot een beweging bij de andere partijen. Het heeft een reactie ontlokt van de politiek en de burger en een nieuwe discussie opgestart rond wie nu de werkelijke “boosdoeners” zijn. Helaas zou dat niet de discussie moeten zijn. Maar een ingang voor een nieuwe dialoog, waarin een gezonde plek is voor iedere partij de ideale uitkomst zijn. Eerst elkaar echt begrijpen, voordat je begrepen kunt worden.

Maar voor één dag hadden de boeren hun eigen platform gerealiseerd. Zij hebben zich verbonden, zijn samen voor hun waarden en visie gaan staan en hebben dit collectief uitgedragen. 

Wat komt er op ons af?

De ontstane situatie vraagt om verandering in denken, doen en omgang. De reeds ingevoerde maatregelen zijn al zeer moeilijk na te leven en te controleren. Laat staan dat de pluimveehouder op deze manier nieuwe maatregelen kan managen. De pluimveehouder moet van alles, maar het ontbreekt aan transparantie, overlegstructuur en  wederzijds vertrouwen tussen alle belanghebbende partijen. Hierdoor worden de resultaten niet gerealiseerd. Wanneer er geen nieuwe paden worden bewandeld, zal dit leiden tot nog meer frictie tussen de diverse partijen. En wellicht eindigen in opgelegde verplichtingen die enorme investeringen vragen aan u als ondernemer. De vraag of het probleem dan haalbaar wordt opgelost blijft een open vraagstuk. De zoektocht moet niet langer gaan over wie de “boosdoeners” zijn?

Maar de zoektocht moet gaan over hoe men door dialoog en verandering  toch kan komen tot gezonde relaties. Gezonde relaties die ontstaan door het vinden van een hernieuwde manier van samenwerking  en die wel toekomstbestendig is. Door gezamenlijk realiseren van een verantwoorde en gezonde keten. 

Hoe zijn we in deze positie belandt? 

Vanuit het verleden is de insteek van de landbouwsector conform de markt om zoveel mogelijk te produceren. De wereld kon op dit gebied flink wat leren van de innovatieve geest en het optimistische ondernemerschap van de Nederlandse boer en overheid. De export van producten floreerde en boer, overheid en burger hadden geen tot weinig onderlinge frictie.  

Maar de tijden veranderen, nieuwe inzichten vragen om hernieuwde aanpak en dus ook hernieuwd ondernemen. Meer regels, meer controle en minder begrip lijken momenteel de overhand te krijgen. 

Verandering vanuit de huidige relaties en modellen lijkt bijna onmogelijk, aangezien het proces zo goed als gestagneerd is om te komen tot haalbare voorstellen en oplossingen. 

Het moet anders, haalbaar en vooral ook betaalbaar. En betaalbaar betekent in investering of in een model waarin de investering op zijn minst kan worden terugverdiend.   

Hoe nu verder? Wat kan en moet er anders? 

Stalmeesters is van mening dat u als pluimveehouder allereerst over uw eigen realtime data dient te beschikken. Door monitoring van uw stal(len) ieder moment op de dag inzicht in uw resultaten en trends. Data die u een direct inzicht geven in hoe uw aanpak en veranderingen in processen een onderbouwde bijdrage kunnen leveren aan een betere footprint voor de planeet. Data die u het stuur weer in handen geeft om zelf verantwoordelijk te kunnen zijn voor een beter resultaat. Op basis van onafhankelijke data een eerlijk en transparant beeld vormen met betrekking tot de uitdagingen die u moet of wilt aanpakken.

Dat u deze inzichten als boer onder elkaar gaat delen en vergelijken. Waar u als collectief van experts onder elkaar  vraagstukken bespreekbaar maakt om nieuwe oplossingen voor de huidige problematiek te realiseren.

Samen kijken welke middelen nodig zijn

Ook met betrekking tot de relatie met de overheid. Een proces waar u partijen bij wilt zoeken om te helpen vooruitgang te boeken op gekozen aspecten. Vanuit een gezamenlijke doelstelling en een gezamenlijk belang. Vanuit het willen veranderen, willen bijdragen, maar wel in een voor u haalbaar tempo! 

Hoe werkt dat dan voor u? 

Door middel van een standaardpakket sensoren dat aan de buitenkant van uw stal wordt gemonteerd, kan Stalmeesters uw stalklimaat is kaart brengen en de gemeten data visualiseren in een overzichtelijk dashboard. Door middel van de getoonde grafieken in dit dashboard wordt het voor u zeer eenvoudig om afwijkende waarden direct te signaleren of te vergelijken met een andere periode. U kunt eenvoudig verbanden gaan leggen tussen gebeurtenissen en de getoonde data. 

Gebeurtenissen in de stal legt u vast met de lerende stalcamera die tevens is inbegrepen in het pakket. Hierdoor heeft u ook echt beeld bij de data. De monitoring biedt u en uw collega’s de mogelijkheid om diverse experimenten te organiseren binnen de stal om te kijken welke resultaten deze opleveren. U bent hierin voor de te meten resultaten niet afhankelijk van derden. Hoe groter het collectief, hoe meer waarden en relevante inzichten worden verzameld. Hoe meer gewogen de cijfers die u als collectief kunt tonen aan de overheid en samenleving. Voor een eerlijke zelfverzekerde discussie op basis van gelijkwaardigheid.  

Collectief goed ondernemerschap zichtbaar maken!

Wilt u ook aan de slag? Voor meer informatie neem contact met ons op

Blog

Collectief goed ondernemerschap zichtbaar maken! 

Onafhankelijk als collectief, goed ondernemerschap zichtbaar maken! Er is vandaag de dag veel aan de hand in de wereld. Er moet van alles worden

Blog

Hetzelfde water nog een keer naar de zee dragen?

Tijdens de vakantie hoorde ik ons aller Bert van Leeuwen op Radio 2 vertellen over een nieuw seizoen van het Familiediner. De interviewer gaf

Blog

ALLES OF NIETS

Verwarring, Angst, Boosheid en Confrontatie. Wat kun je anders hoor ik ze zeggen. En ja…, wat zou uw eigen reactie zijn, wanneer u op