Bel ons op +31 (0)26 339 72 67
Bereikbaar tot 17.00 uur
Welkom op de website van Stalmeesters: Samen voor circulaire landbouw

Samen voor een circulaire landbouw

Perspectief voor de toekomst

De boerengemeenschap staat onder druk en een toekomstperspectief lijkt er binnen de gebaande paden niet te komen. Het moet anders, maar niet alleen door de boer. We zijn, als boeren en burgers, allen debet aan de huidige situatie en zullen met elkaar een perspectief voor de toekomst moeten maken. Een gezonde toekomst ontstaat vanuit een lokaal perspectief. Een lokaal netwerk dat boeren, burgers en de natuur ondersteunt. 

We kijken naar wat er is, welke initiatieven zijn er al? Hoe zijn deze initiatieven met elkaar verbonden? Zijn er goede relaties of is er ruimte voor verbetering? En juist met deze (verbeterde) relaties zijn wij in staat om het werkelijke lokale potentieel te organiseren voor een rendabel en circulair lokaal ketenmodel.  

Gaan we dan alles opnieuw uitvinden? Nee, zeer zeker niet. Wel de manier hoe we op een andere manier naar de uitdagingen die voor ons liggen leren kijken. Hiervoor brengen we met elkaar eerst in beeld wat er allemaal al is. We brengen het fysiek bij elkaar om te herkaderen naar een ander gezichtsveld vanuit nieuwe relaties, waarbinnen men elkaar kan versterken of ondersteunen. Vanuit deze gezamenlijkheid bepalen we onze vervolgstappen, zodat men niet afzonderlijk van elkaar dezelfde stappen aan het realiseren is. 

En naast wat er al is, kijken we met elkaar naar wat er nog nodig is om het netwerk te versterken. Op deze manier kiezen we met elkaar onze uitgangspositie van waaruit we diverse thema’s kunnen gaan aanvliegen.  

Relaties zijn de contracten van de toekomst

Voor een gezonde toekomst voor boer, burger, dier en natuur is verandering noodzakelijk. We zullen met elkaar oude patronen moeten doorbreken. Focus op lokale relaties op basis van vertrouwen en co-creatie. Samenwerken aan een eigen lokaal verdienmodel met gedeelde waarden van boer en burger. Samen brengen wij alle puzzelstukjes (de bestaande deeloplossingen) bijeen om deze tot een passende puzzel te maken. Om de puzzel passend te maken zal iedereen zijn of haar rol moeten pakken in de samenwerking.

Hoe kunnen we nieuwe relaties aangaan? Wie doen er mee en sluiten zich aan bij ons verhaal, zodat we met elkaar kunnen ondernemen en ons als burgers kunnen verenigen. 

Lokaal netwerk; transparant in wat je samen organiseert

Een lokaal netwerk maak je met mensen die een rol willen spelen in het realiseren van een nieuw coöperatief model, ongeacht hun functie, expertise of organisatie. Iedereen die een bijdrage wil leveren om dit model transparant en betrouwbaar te realiseren is welkom. Samen met hen gaan wij ons eerste lokale experiment gaan vormgeven. Op kleine schaal een nieuw coöperatief model inrichten. Een proces waarin we kunnen leren hoe we het moeten doen, hoe we het beter maken en hoe we het uiteindelijk schaalbaar kunnen maken.

Wat is jouw rol?

Hoe kun je meedoen en welke rol is er voor jou weggelegd? Dat organiseren we in de Innovatie Cirkels. Iedere Innovatie Cirkel richt zich op een specifiek thema of probleem, waar zij een oplossing voor wil organiseren. Oplossingen voor complexe uitdagingen komen het beste tot stand, wanneer men de partijbelangen kan overstijgen en zich vanuit meervoudige relaties wil committeren aan het gezamenlijke bovenliggende belang. Hiervoor gebruiken we drie rollen, waardoor we van een eenzijdige relatie (2 partijen) naar meervoudige relaties kunnen gaan. Een rol betreft dus geen functietitel, organisatiebelang of een overige entiteit. 

We bekijken met de deelnemers van de Innovatiecirkel hoe we het gezamenlijke belang denken te moeten realiseren en hoe we onszelf moeten organiseren. Welke stappen zijn noodzakelijk om tot een oplossing te komen en welke rollen zijn faciliterend om ervoor te zorgen dat de stappen kunnen worden doorlopen. De rol of rollen die passen bij jouw ambitie, competentie of interesse kunnen door jou worden ingevuld. In dit model moet je iedere rol kunnen spelen. Naar aanleiding van het goed in kaart brengen van de ‘reis’ naar de oplossing, halen we in een workshop op welke rollen toepasselijk zijn en bij welke stappen zij een essentiële ‘rol’ spelen om de voortgang te kunnen garanderen, zonder de mogelijke fricties, wanneer er wordt gedacht vanuit partijbelangen.  

Contact opnemen met Stalmeesters.