home header

Samen voor een duurzaam rendement!

Verandering in het juiste tempo

Er zijn nogal wat uitdagingen binnen de pluimveesector. Een sector die moet gedijen op een samenspel tussen alle betrokken partijen binnen deze sector, zoals de overheid, kennisinstituten en ketenpartijen.

Dat er verandering noodzakelijk is, zal niemand ontkennen.

 

“Hoe doen we dat” is waar de partijen elkaar uit het oog dreigen te verliezen en in sommige gevallen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De pluimveehouders voelen zich in hoge mate niet gehoord door overheid en andere ketenpartners, wat de sector op dit moment nagenoeg op slot zet. Om een betere positie te verkrijgen, zullen de pluimveehouders zich moeten verenigen. Een zichtbaar voorbeeld van de kracht van vereniging was de bijeenkomst op het Malieveld. De boer werd voor het hele land weer gezien. Mensen waren weer #trotsopdeboer! De impact van dit samenkomen was enorm en bracht een eerste beweging tot stand.

stalmeesters analyse

Samen dezelfde taal

De pluimveehouders moeten deze beweging van co-operatie vasthouden, willen zij invloed blijven uitoefenen op hun toekomst.

 

Door dezelfde taal te spreken en met feiten onderbouwd te communiceren met de andere belanghebbenden. Zelf data verzamelen en vervolgens bespreken met collega’s om samen de juiste onderbouwing bij de ingenomen standpunten te bieden. Dit als uitgangspunt om constructief met elkaar in gesprek te gaan op basis van gevalideerde standpunten. Zo kunnen we als sector trachten om met elkaar de individuele belangen te ontstijgen en stapjes te zetten richting een gemeenschappelijk belang dat gedeeld wordt door alle belanghebbenden in de sector.

stalmeesters vrouw kip

Van fysiek samen naar online samen

Stalmeesters wil de pluimveehouders helpen door een (online) plek te creëren waar iedere pluimveehouder zijn eigen data kan verzamelen en delen met wie hij wil. Samen de juiste inzichten krijgen, verzameld vanuit de praktijk van de eigen stal. Waar men onderling de discussie kan voeren en experts kan betrekken om sneller vooruit te komen.

 

Samenwerken op basis van feiten om als volwaardige partner met een brede achterban gesprekken te voeren met de overheid, supermarkten en overige partijen. Maar waar ook gesprekken gestart kunnen worden over mogelijke nieuwe verdienmodellen met een duurzaam renderend toekomstperspectief voor de pluimveehouder. Zonder daarvoor ‘s nachts met de tracktor op pad te gaan om de positie zichtbaar te maken. De pluimveehouder als permanente, richtinggevende en doorslaggevende partij aanwezig in de sector. Zoals het eigenlijk al lang had moeten zijn

Contact opnemen met Stalmeesters?

Ik ontvang ook graag de gratis whitepaper