Stalmeesters experimenteert met innovaties en co-creatie om tot een circulaire landbouw te komen.

Circulaire landbouw

De prestaties die worden verwacht van de boer liegen er niet om. Er is behoefte aan nieuwe benadering die bijdraagt aan een gezonde toekomst voor de boer en (lokale) samenleving. We denken vanuit een circulaire landbouw en zullen hiervoor meer moeten inzetten op samen innoveren en leren. Vanuit de Innovatiecirkels starten we door co-creatie met elkaar de juiste innovaties in gerichte experimenten. We bepalen met elkaar welke hypothesen met de betreffende innovatie moeten worden gevalideerd. Zo leren we sneller en bepalen we gezamenlijk, welke aanpassingen moeten worden gedaan om het beoogde resultaat te realiseren.

Veel innovaties hebben een focus op een specifiek deel van de oplossing, zonder zicht of het eigen puzzelstukje passend is binnen een groter geheel. 

Stalmeesters brengt met de Innovatiecirkels een innovatienetwerk bij elkaar om de juiste innovaties bij elkaar te brengen tot een passende puzzel voor de boer.

Onze sensorpakketten zijn een resultaat van eerdere experimenten en dragen bij aan een circulaire landbouw. Bekijk onze sensorpakketten hier. 

Contact opnemen met Stalmeesters.