Bel ons op +31 (0)26 339 72 67
Bereikbaar tot 17.00 uur

Optimalisatie Stalklimaat

De rol van het weghalen van stof op het moment en plaats van ontstaan. Welke resultaten kunnen we behalen als we op een nieuwe manier afzuiging in de stal toepassen.

Wat we doen?

Sinds 2014 wordt er door de wetgever actief gecontroleerd op de aanwezigheid van en het in werking zijn van het mestbeluchting-systeem. Dit is nog steeds actueel, wat blijkt uit het feit dat er opnieuw discussie is ontstaan over de uitworp van stikstof door onder andere pluimveestallen. BlueBox biedt een integrale oplossing, waarbij de ammoniak- en de fijnstofproductie in een stal gekoppeld worden aan de management-functionaliteit, waar op dat moment behoefte aan is.

Dat is mogelijk, omdat uit onderzoeken en monitoring blijkt dat de grootse stof-uitworp in een pluimveestal zich ontwikkeld in een de periode tussen ‘lichten aan’ (ochtend) en het middag uur. In de nacht is er nauwelijks sprake van stofproductie. Op basis van deze inzichten is het relevant om te bepalen hoe aanwezige concepten zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.

Het beluchten van mest is een jarenlange praktijk. De techniek is onder een reeks van BWL-nummers beschreven en toegepast. De behaalde ammoniakreducties lopen op tot ongeveer 50% op basis van debieten die lager zijn dan 0,5m3/dpl. Dit is ook het uitgangspunt van BlueBox. Het BlueBox-systeem gebruikt de stallucht en is geen onderdeel van of aangesloten op het aanwezige ventilatiesysteem.

Wat weten we inmiddels?

Momenteel kunnen we, als gevolg van de heersende vogelgriep, nog geen ervaringen en inzichten delen. De staleigenaar heeft aan den lijve de vogelgriep moeten ondervinden, waardoor de startdatum van het experiment niet haalbaar was. De voorgeschreven protocollen worden momenteel nauwkeurig nageleefd, zodat er straks weer nieuwe pluimvee zal rondlopen in de stal. We hopen op korte termijn informatie over dit experiment te delen.

Onze partners

BlueBox

BlueBox is geen end-of-pipe oplossing om een stal af te zuigen. De BlueBox-configuratie is ingericht op het weghalen van stof op het moment en plaats van ontstaan. Buiten de stal plaatsen wij een compacte unit met een autonoom systeem om stof af te zuigen. De aansturing van het systeem loopt via sensoren en PLC-apparatuur die continu informatie verzamelt. Op basis van de verkregen informatie wordt een opdracht aan het systeem verstuurd om af te zuigen (tijdens de momenten van stofontwikkeling in de stal). Het systeem van BlueBox is in de huidige uitvoering gericht op de E2-diergroepen, waarbij er veelal sprake is van volière-huisvestingssystemen. In het BlueBox-systeem worden ook buizen gemonteerd in de paden op circa 1 meter hoogte.

Staleigenaar

Een enthousiaste en gedreven boer die door middel van het experiment meer inzicht wil krijgen op een verbetering van zijn stalklimaat en het positief beïnvloeden van de emissies vanuit de stal. Meer sturing op basis van de dagelijkse inzichten, waarmee hij de keuzes die hij maakt kan verantwoorden aan zijn omgeving en de afnemers van zijn producten. Welke ingreep of welke investering heeft een positieve invloed op de emissie-uitstoot van zijn stal.

Eagle Eye Networks

Van oudsher een leverancier van videobewakingssystemen dat een veilig platform biedt voor videosurveillance . zij zetten hun gebruiksvriendelijke AI in om inzichten en analyses uit de stal te verkrijgen op basis van het gedrag van de dieren. Wat kunnen we leren uit de beelden als we bijvoorbeeld afwijkende waarden constateren vanuit de sensoring.

Stalmeesters

Wij organiseren en begeleiden het experiment. Op ons platform verzamelen we de dagelijkse data en de videobeelden en tonen die via ons dashboard. We bespreken wekelijks de rapportages om de juiste interpretatie te geven aan de verkregen data. Samen bekijken we welke sturing noodzakelijk is of welke verandering in stal-configuratie we denken te moeten testen.

Avic

Een gerenommeerde speler op het gebied van IoT-oplossingen voor het verbeteren van werkprocessen. Door middel van duurzame en schaalbare oplossingen geven zij dagelijkse inzichten door middel van realtime sensoring data.