Bel ons op +31 (0)26 339 72 67
Bereikbaar tot 17.00 uur

Realtime Sensoring Stalklimaat

De rol van realtime sensoring op de dagelijkse operationele aansturing van het stalklimaat en het monitoren en verbeteren van de emissie-uitstoot.

Wat doen we?

Op gezette tijden komt onze projectgroep nu bij elkaar, gewoonlijk in een online omgeving. Het doel van deze korte technische evaluaties is om te kijken of er effecten zijn van ingestelde maatregelen. Samen proberen we een oordeel te vormen over hetgeen we zien; onverwacht en wat we wel hadden verwacht. De rol van de staleigenaar is hierin enorm belangrijk, want alleen hij is dagelijks in de stal aanwezig om te ruiken, te zien en te voelen. De menselijke sensor die zelf goed kan waarnemen. 

Je doet in zo’n praktijkexperiment met elkaar een schat aan ervaringen op, door de diverse uitdagingen die we iedere stap proberen op te lossen. Bijvoorbeeld hoe systemen zich gedragen in de dynamiek van een stal-omgeving, waar sprake is van meer mechanische en sterk wisselende belasting van systemen en elektronica. Of de rol van reserveonderdelen en de mate van beschikbaarheid daarvan. Wat gebeurt er in het strooisel? Ook daar verzamelen we informatie die we met elkaar evalueren, duiden en omzetten naar nieuwe metingen.

We zijn maar net een paar weken onderweg en het belooft nu al een boeiende reis te worden.

Wat weten we inmiddels?

Onze partners

BlueBox

BlueBox is geen end-of-pipe oplossing om een stal af te zuigen. De BlueBox-configuratie is ingericht op het weghalen van stof op het moment en plaats van ontstaan. Buiten de stal plaatsen wij een compacte unit met een autonoom systeem om stof af te zuigen. De aansturing van het systeem loopt via sensoren en PLC-apparatuur die continu informatie verzamelt. Op basis van de verkregen informatie wordt een opdracht aan het systeem verstuurd om af te zuigen (tijdens de momenten van stofontwikkeling in de stal). Het systeem van BlueBox is in de huidige uitvoering gericht op de E2-diergroepen, waarbij er veelal sprake is van volière-huisvestingssystemen. In het BlueBox-systeem worden ook buizen gemonteerd in de paden op circa 1 meter hoogte.

Staleigenaar

Een enthousiaste en gedreven boer die door middel van het experiment meer inzicht wil krijgen op een verbetering van zijn stalklimaat en het positief beïnvloeden van de emissies vanuit de stal. Meer sturing op basis van de dagelijkse inzichten, waarmee hij de keuzes die hij maakt kan verantwoorden aan zijn omgeving en de afnemers van zijn producten. Welke ingreep of welke investering heeft een positieve invloed op de emissie-uitstoot van zijn stal.

Eagle Eye Networks

Van oudsher een leverancier van videobewakingssystemen dat een veilig platform biedt voor videosurveillance . zij zetten hun gebruiksvriendelijke AI in om inzichten en analyses uit de stal te verkrijgen op basis van het gedrag van de dieren. Wat kunnen we leren uit de beelden als we bijvoorbeeld afwijkende waarden constateren vanuit de sensoring.

Stalmeesters

Wij organiseren en begeleiden het experiment. Op ons platform verzamelen we de dagelijkse data en de videobeelden en tonen die via ons dashboard. We bespreken wekelijks de rapportages om de juiste interpretatie te geven aan de verkregen data. Samen bekijken we welke sturing noodzakelijk is of welke verandering in stal-configuratie we denken te moeten testen.

Avic

Een gerenommeerde speler op het gebied van IoT-oplossingen voor het verbeteren van werkprocessen. Door middel van duurzame en schaalbare oplossingen geven zij dagelijkse inzichten door middel van realtime sensoring data.