Deel dit artikel

Schone Lucht Akkoord

De minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, heeft met 46 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord getekend. Dit Schone Lucht Akkoord is er om in alle relevante sectoren  in ieder geval fijnstof- stikstof- en ammoniakemissies aanzienlijk te hebben teruggebracht in 2030. Er komen in dit akkoord geen extra maatregelen voor de landbouw. Ook hier wordt nog steeds gewerkt met de bestaande afspraken om emissie te reduceren. Schone Lucht Akkoord

Het doel is om in ieder geval 50% gezondheidswinst te boeken ten opzichte van 2016. Dit Schone Lucht Akkoord moet voor een reductie van negatieve gezondheidseffecten door emissies van de landbouw gaan zorgen, namelijk van 37% in 2030 ten opzichte van 2016. Het uiteindelijke doel is dat overal hier in Nederland even schoon wordt als dat het nu is op de Waddeneilanden. De gekozen maatregelen gaan tussen de 3.5 en 6 miljard euro kosten in 2030.

Volgens de minister draagt de landbouw 11% bij aan de gezondheidseffecten van binnenlandse bronnen. Dit komt deels door de secundaire fijnstof door uitstoot van onder andere ammoniak en door primair fijnstof.

Fijnstof reductie pluimveehouderij

Samen met de Rijksoverheid en de pluimveehouderijsector is afgesproken dat de emissie van fijnstof binnen maximaal 10 jaar gehalveerd moet worden. De pluimveehouderijsector neemt dan ook haar verantwoordelijkheid voor haar aandeel in productie van fijnstof, ook wel PM10 genoemd. Om zo naar het niet-overschrijden van de advieswaarden van WHO te werken. Het betreft een generieke aanpak, aangevuld met een specifieke gebiedsgerichte aanpak in de zogenoemde hotspots. Hotspots zijn plekken waar de uitstoot van fijnstof het hoogst is. Juist voor deze gebieden worden er extra maatregelen getroffen om in stallen de emissies nog verder terug te dringen. Mocht het zo blijken dat het plan te weinig effect heeft gehad of dat het helemaal niet uitvoerbaar was. Dan zal er wettelijk een generieke reductie-eis worden vastgesteld.

Emissie arme stallen

Het Besluit emissiearme huisvesting stelt emissie-eisen voor fijnstof en ammoniak aan stallen. Deze emissie eisen zullen periodiek worden aangescherpt. Ook werkt de Rijksoverheid aan een voorstel om emissie eisen te stellen aan pluimvee en varkens dat biologisch gehouden word. Maar ook om de huidige uitzondering juist te laten vervallen.
Samen met provincies en gemeenten verkent de Rijksoverheid hoe de effectiviteit van deze eisen kunnen worden verstrekt  aan emissie arme stallen. In dit geval gaat het met name om de goeie werking van luchtwassers en het gebruik en uitvoering van emissiearme vloeren bij het melkrundvee. Waar nodig is nemen provincies en gemeenten maatregelen, om zo de handhaving en toezicht te versterken. De Rijksoverheid ondersteunt de provincies en gemeenten hierbij.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Like dan onze Facebook pagina!

Subsidie

De Rijksoverheid heeft als eerst als streven een subsidieregeling open te stellen voor integraal duurzame en emissiearme stal en managementmaatregelen begin 2020. Deze regeling is dan ook gericht op innovatie en pilotprojecten en op investeringsprojecten van first movers ( voorlopers ) voor brongerichte integrale emissiebeperkende maatregelen. Als tweede onderzoekt de Rijksoverheid op korte termijn naar mogelijkheden voor experimenteerruimtes. Zodat de Rijksoverheid de nieuwe emissiebeperkende maatregelen verantwoord kan versnellen.

Wis je dat de Rijksoverheid het onderzoek financieerd naar meetsensoren die gebruikt kunnen worden voor het meten van emissies op locaties van veehouderijen. Als laatst is de overheid bezig om de inzet van meetsensoren in de wet en regelgeving te passen. Zo kan de overheid kijken hoe dit bijdraagt aan het reduceren van emissies.

Bron: Caroline van der Plas

Blog

Collectief goed ondernemerschap zichtbaar maken! 

Onafhankelijk als collectief, goed ondernemerschap zichtbaar maken! Er is vandaag de dag veel aan de hand in de wereld. Er moet van alles worden

Blog

Hetzelfde water nog een keer naar de zee dragen?

Tijdens de vakantie hoorde ik ons aller Bert van Leeuwen op Radio 2 vertellen over een nieuw seizoen van het Familiediner. De interviewer gaf

Blog

ALLES OF NIETS

Verwarring, Angst, Boosheid en Confrontatie. Wat kun je anders hoor ik ze zeggen. En ja…, wat zou uw eigen reactie zijn, wanneer u op