Bel ons op +31 (0)26 339 72 67
Bereikbaar tot 17.00 uur

Deel dit artikel

Stikstof uitstoot door de landbouw

Stikstof lijkt wel als een alles verstikkende deken over ons heen te hangen. Over het Ministerie van Landbouw, over de toekomst van boeren en over de bouw. Een voorschot om bouw en windmolenparken te redden? Of een wettelijk geregistreerd instrument om de wei leeg te trekken, aldus Rutte, afgelopen week. 

Spoedwet aanpak stikstof

Deze spoedwet gaat uit van drempel waardes. Die drempel waardes hebben dan bijvoorbeeld betrekking op 

    • de ligging van de locatie ten opzichte van een Natura 2000-gebied
    • de gevolgen van een project voor een Natura 2000-gebied 

Er kan alleen een drempelwaarde worden ingevoerd als dit ecologisch kan worden onderbouwd. Men verwacht echter ook dat die onderbouwing lastig zal zijn. Gelet op de omstandigheid dat volgens de huidige systematiek de kritische depositie waarde voor stikstof depositie in veel Natura 2000-gebieden zou worden overschreden.

De Spoedwet aanpak stikstof maakt het mogelijk om bij ministeriële regeling een stikstof registratiesysteem in te stellen. In het stikstof registratiesysteem wordt stikstofdepositie ruimte opgenomen die ontstaat als gevolg van een daling van stikstofdepositie door aanvullende bronmaatregelen. De stikstofdepositie ruimte kan vervolgens (zoals in het Programma Aanpak Stikstof) aan nieuwe activiteiten worden toebedeeld. Zodat aan die nieuwe activiteiten toestemming kan worden verleend.

In de ministeriële regeling kunnen vervolgens ook nadere regels worden gesteld over onder andere de meet- en rekenvoorschriften die moeten worden toegepast. Het stikstof registratiesysteem is bedoeld om woningbouw en infrastructuur projecten door te kunnen laten gaan. Dat is een feit. En heel interessant.

Als er gemeten wordt…. waarom zou u dan niet zelf meten.

Een ander feit is dat de stikstof uitstoot van de landbouw al jaren dalende is. En nog een feit is dat de boeren aangeven dat zij nog steeds willen meewerken aan verdere verlaging van de stikstof emissies naar lucht en water. Echter SAMEN. Samen met de industrie en luchtvaart, samen met de forens die dagelijks alleen in zijn wagentje van huis naar kantoor rijdt.

En wat de effecten van weg en vliegverkeer zijn, hebben we allen aan den lijve ondervonden in de achterliggende COVID19 periode toen deze vervoersstromen vrijwel stil vielen…

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Like dan onze Facebook pagina!

Het signaal is helder, de Landbouw is een onderdeel van, en geen oorzaak

Saillant detail: iedere keer dat er beter gekeken wordt naar stikstof uitworp blijkt de uitstoot door vlieg- of wegverkeer weer groter te zijn. En hoe scherp is het beeld van de industriële uitstoot voor wie zich realiseert dat lang niet alle ammoniak emissiepunten in beeld zouden zijn.  Daar wordt in de provincies ook wel over nagedacht. En bijvoorbeeld de heer Vreugdenhil (ChristenUnie) gaf meermaals aan dat de provincie de uitstoot van de industrie maar beperkt in beeld heeft. Vergunningen zouden incompleet zijn of zelfs ontbreken.

Voorlopige cijfers gaan ervan uit dat ongeveer 40% van de stikstof emissie van de landbouw afkomstig zou zijn. En we weten inmiddels dat het aandeel van die landbouw nog steeds dalende is. Ook weten we dat de stikstof emissie van de overige sectoren nog steeds lijkt toe te nemen of minder goed in beeld is.

De vraag die hier steeds gesteld kan worden: 

Kunt u zich als boer eigenlijk nog wel voldoende bewapenen om uzelf te verdedigen en te ontworstelen aan de stikstof deken. De waarde zit in het zelf meten van uw stikstof uitstoot. Toon aan dat uw bedrijf de waardes onder controle heeft.

Wie de gegevens over zijn bedrijf beheerst, is de meester!

Met vriendelijke groet,

Uw Stalmeester

Blog

Collectief goed ondernemerschap zichtbaar maken! 

Onafhankelijk als collectief, goed ondernemerschap zichtbaar maken! Er is vandaag de dag veel aan de hand in de wereld. Er moet van alles worden

Blog

Hetzelfde water nog een keer naar de zee dragen?

Tijdens de vakantie hoorde ik ons aller Bert van Leeuwen op Radio 2 vertellen over een nieuw seizoen van het Familiediner. De interviewer gaf

Blog

ALLES OF NIETS

Verwarring, Angst, Boosheid en Confrontatie. Wat kun je anders hoor ik ze zeggen. En ja…, wat zou uw eigen reactie zijn, wanneer u op