Raad van Advies

Vooruitgang is onlosmakelijk verbonden met het onderling delen van kennis. Een plek waar belangrijke thema’s met elkaar worden besproken, ideeën en innovaties worden gepresenteerd en een gezamenlijk belang werkelijk wordt gedeeld.

 

Om werkelijk waarde te creëren, zijn wij van mening dat we oude patronen moeten ontstijgen en gelijkwaardig met alle belanghebbende partijen gesprekspartner moeten zijn binnen deze gesprekken, discussies en aanbevelingen.

 

Stalmeesters is zeer trots dat zij een een Raad van Advies heeft kunnen samenstellen, die een diversiteit aan belanghebbenden vertegenwoordigd binnen de sector.