Nieuws van Stalmeesters

Samen voor een duurzaam rendement

Men zegt vaak dat er een crisis nodig is om te veranderen. Dat is de…

Lees meer

De voedselketen moet sterker, eerlijker en duurzamer worden, maar hoe?

De coronacrisis legt de zwakheden van het voedselketen bloot: hier moet eten worden vernietigd, daar…

Heeft het zin om sensoren in je stal te plaatsen

De discussie rondom sensor technologie en vooral de manier hoe we daar mee om kunnen…

Lees meer

Stikstof concentratie wordt continue gemeten

'De concentratie van stikstof wordt continu gemeten en meegenomen in de berekeningen van het RIVM.' …

Lees meer

Corona, het zijn uitzonderlijke tijden

Terwijl ik dit schrijf is de ministerraad bijeen om te overleggen over nog meer aanvullende…

Lees meer

Coronavirus verstoort wereldwijde voedselvoorziening keten

Hoe zorgen we voor elkaar in moeilijke tijden. Hoe afhankelijk zijn we van wereldwijde voedselvoorziening…

Lees meer

35% stikstof uit landbouw

Het aandeel van stikstofdepositie vanuit de landbouw op Natura2000-gebieden in Nederland bedraagt 35 procent. Eerdere…

Lees meer

Landbouw Collectief teleurgesteld

Minister Schouten en het Landbouw Collectief hebben weer is overlegd, premier Rutte kon hier niet…

Lees meer

Landbouw Collectief ontevreden

Landbouw Collectief, de boerenorganisaties verenigd, hebben aangegeven niet meer met het kabinet te willen praten…

Lees meer

Stikstofgehalte afgenomen

Het aandeel van vervuilende stoffen zoals stikstofdioxide en koolstofdioxide is met zo’n 20 tot 60…

Lees meer