Geschreven door: booomdigital op 7 februari 2019

Eerste resultaten fijnstof reducerende technieken perspectiefvol

De eerste resultaten van de metingen die het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) samen met Wageningen Livestock Research uitvoert naar nieuwe technieken om de uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen terug te dringen, zijn bemoedigend. Dat zegt onderzoeker Hilko Ellen van Wageningen Livestock Research.

 

Hij presenteert tijdens het Fijnstof Event de voorlopige resultaten „Van enkele technieken zijn de resultaten stabiel en perspectiefvol.” De onderzoeker presenteert niet alleen de reductiepercentages maar ook de aanschaf- en exploitatiekosten van de technieken. „Verwachte levensduur van een techniek, stroomverbruik en rente- en afschrijvingskosten zijn belangrijke aspecten voor een pluimveehouder. Net als praktische bruikbaarheid.”

 

¨Aangezien niet alle metingen zijn afgerond, kan Ellen niet van alle tien technieken de resultaten presenteren. „Door de fipronilcrisis en uitbraken van vogelgriep vorige winter konden en mochten we niet meten op pluimveebedrijven. Daardoor duurt het langer voordat we de eindresultaten kunnen presenteren.¨

 

Kom woendag 13 februari naar het Fijnstof Event voor het hele verhaal van Hilko Ellen. Bekijk hier uw:

 

pluimveehouderserfbetreders en omgevingsdiensten en studenten.
Meld u hier aan voor het evenement.

 

bron: Pluimveeweb

Geschreven door:
booomdigital

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu