Geschreven door: booomdigital op 4 juni 2019
5 min

De Heus: Tweede Kamer moet goed luisteren naar de praktijk

Mengvoerfabrikant De Heus vindt het belangrijk dat politici goed luisteren naar de praktijk. Ook vindt ze het not done dat de overheid regelmatig de spelregels verandert tijdens de wedstrijd. Op 13 juni deelt De Heus haar visie op de kringlooplandbouwplannen van LNV minister Carola Schouten met de Tweede Kamer.

 

De Nederlandse agrosector is een voorbeeld voor de hele wereld. Het is echter niet altijd makkelijk om boer in Nederland te zijn. De Heus vindt het daarom belangrijk dat politici goed luisteren naar de praktijk. Dat is de insteek van Kamerbezoek op 13 juni. Op haar website stelt De Heus het belangrijk te vinden dat de overheid de spelregels niet tijdens de wedstrijd verandert. Een boer moet weten waar hij aan toe is. Het verlagen van de impact van een bedrijf op het klimaat, het milieu, de lokale omgeving of juist het vergroten van het dierenwelzijn vraagt om investeringen.Die investeringen moeten stuk voor stuk worden terugverdiend. Dit is een stevige uitdaging omdat voor de meeste boeren een hogere opbrengstprijs voor hun producten niet vanzelfsprekend is.

Eerlijk speelveld

De Nederlandse boer moet kunnen rekenen op een eerlijk speelveld. De Heus verwijst daarbij naar Nederlandse boeren die kampen met de import van goedkope producten uit bijvoorbeeld Oekraïne en Oost-Europa. Landen die veel minder strenge regels hanteren op het gebied van het milieu en dierenwelzijn. Dat zet Nederlandse boeren op een concurrentie achterstand. Een oplossing is om afspraken zo veel mogelijk op Europees niveau te maken, ook op het vlak van grondstoffen en reststromen. Verder gaat De Heus de Tweede Kamer wijzen op de vergunningsverlening voor mestverwerkingsinitiatieven. Ze vindt dat die onvoldoende van de grond komen. Volgens de mengvoerfabrikant is dat jammer omdat het op grotere schaal verwerken en verwaarden van dierlijke mest er juist voor kan zorgen dat de mestverwerkingskosten dalen. Bovendien kunnen op deze manier waardevolle grondstoffen worden hergebruikt.

 

Sturen op doelen

De Heus vindt verder dat de regering moet gaan sturen op doelen en niet op middelen. Door duidelijke doelen te stellen op het gebied van dierenwelzijn, het klimaat, het milieu en de lokale leefomgeving krijgen boeren de kans nieuwe technieken te ontwikkelen en hun investeringen terug te verdienen en komen bovendien innovaties van de grond. De overheid moet ook voorkomen dat regels op het gebied van klimaat, milieu en dierenwelzijn elkaar tegenwerken. Zo zijn maatregelen die bijdragen aan het vergroten van het dierenwelzijn niet per se goed voor het milieu of de lokale leefomgeving. Terwijl maatregelen die heel goed zijn voor het klimaat niet per se bijdragen aan het vergroten van het dierenwelzijn.

Geschreven door:
booomdigital

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu