Geschreven door: booomdigital op 23 april 2019

Boeren moeten zich niet blind staren op feiten

Feiten delen met de maatschappij is belangrijk, maar daar moeten boeren zich niet op blind staren. Nog belangrijker is het om je waarden en normen te delen als je in gesprek gaat met de maatschappij.

 

Dat zegt woordvoerder Dé van de Riet van de belangenbehartigersorganisatie voor slachterijen en vleesverwerkers COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector) en het voorlichtings- en informatieplatform Vlees.nl.

 

‘Ja, maar…, de Nederlandse pluimveehouderij is al internationaal koploper in het integraal duurzaam produceren’. En: ‘maatschappelijke wensen moeten wel betaald worden’. Dat is vaak het wat defensieve tegengeluid als pluimveehouders – al dan niet terecht – worden aangesproken, dan wel aangevallen, door mensen van buiten de bedrijfstak.

 

„Veelvuldig is er het verwijt van de boer aan ‘de burger’ dat deze er geen verstand van heeft en het allemaal niet begrepen heeft. Is dat nou niet eens een beetje om te draaien en bij te stellen en – van twee kanten – in een beter perspectief te plaatsen”, stelt Van de Riet.

 

Beter begrip

Hij vindt dat er meer begrip moeten komen tussen boeren en de consument, de markt en de maatschappij. „Als je echt met elkaar in gesprek bent, zijn gedeelde waarden veel belangrijker dan agrarisch feitenkennis en wetenschappelijke inzichten, en die waarden liggen veel dichter bij elkaar dan vaak wordt verondersteld. ‘Nobody cares how much you know, until they know how much you care’. Oftewel: Het interesseert niemand hoeveel je weet, tot ze weten hoeveel je ergens om geeft’.”

 

Tekst: Caroline van der Plas

 

Bron: Pluimveeweb

 

Beeld: COV

Geschreven door:
booomdigital

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu