DIRECT INZICHT IN JOUW STALDATA!

Slim Meten

Word één van onze 15 gratis testlocaties!

Ervaar nu jouw voordeel van realtime data in jouw stal.
(12 maanden kosteloos een slim stalsysteem van Stalmeesters met gebruik van alle dashboard-functionaliteiten)

Slimme Boeren

Bij goed boeren, hoort goed bedrijfsvoeren.

Het vraagt om een gerichte dagelijkse sturing, wat moet leiden tot een belangrijk gevoel voor jou als boer: directe grip op jouw proces!

Slimme meters bij jouw stal geven je de informatie waarmee je deze sturing kunt uitvoeren.

Stalmeesters werkt zo

Plaatsen

Wanneer jij besluit een stalmeester te worden, komen wij volgens afspraak onze Smart Tube plaatsen bij de door jou aangegeven stallen

Meten

Jouw gegevens worden opgeslagen in onze online omgeving. Hier kun jij de meetresultaten bekijken. Jij alleen bepaalt wat er met jouw gegevens gebeurt

Analyse

Gezamenlijk met het team van stalmeesters en andere stalmeesters kunnen wij jouw gegevens analyseren. Op basis van analyse kun jij direct maatregelen nemen

Resultaat

In een cyclus van meten - analyse - maatregel worden verbeteringen gerealiseerd en indien gewenst gedeeld met collega's uit de sector

"Stalmeesters doen het Duurzaam"

Dit is een test

Meten = Weten

Weten waar je kunt ingrijpen, wanneer je kunt ingrijpen en welke mogelijke beslissingen tot directe verbetering of nieuwe inzichten kunnen leiden.
Dit kan door realtime de waarden in jouw stal te meten en te kijken wat het effect van genomen beslissingen binnen jouw stal hebben op de gezondheid van jouw dieren en de luchtkwaliteit in jouw stal en voor jouw omgeving.
Door realtime monitoring wordt jij in staat gesteld om op ieder gewenst moment veranderingen te testen op een positieve uitkomst.
Door deze uitkomsten als vakbroeders met elkaar te delen, zijn jullie in staat om nog sneller de beste uitkomsten te behalen voor jullie stal en omgeving.

"Rendement in Harmonie met de Omgeving"

wit

Fijnstof Event

Omdat een meesterlijke stal vraagt om continue processturing voor dier, product en omgeving! Ben jij benieuwd welke inzichten jou direct kunnen helpen in een kwaliteitsverbetering van jouw stal? Bezoek ons dan op het Fijnstof Event. Wij gaan aan de keukentafel graag persoonlijk met je in gesprek!

Aeres MBO, Barneveld

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) test samen met pluimveehouders en leveranciers haalbare en betaalbare technieken om fijnstof te reduceren. Tien innovaties worden momenteel getest. Vol verwachting wordt uitgekeken naar de eerste resultaten.

Op het Fijnstof Event krijgt u onder het motto “Fijnstof nieuws mag wel naar buiten” antwoorden op de vragen:
• Wat zijn de voorlopige resultaten van het praktijkonderzoek?
• Hoe ervaren pluimveehouders de geteste systemen?

Maar ook:
• Wat zijn de effecten van fijnstof op de menselijke gezondheid?
• Waarom wordt het onderzoek gehouden?
• Hoe is het onderzoek verlopen?

Sprekers o.a:
– Jan Workamp (PEV)
– Hilko Ellen (WUR)
– Rik van de Weerdt (GGD)
– Ruud Zanders (Pluimveehouder Kipster)

Het unieke van deze dag is dat drie organisaties samenwerken om het belangrijke nieuws rond fijnstof op één dag te delen met iedereen die nu of in de toekomst met deze materie van doen krijgt. De dag is opgesplitst in drie delen, de ochtend voor studenten, de middag voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en instellingen en de avond voor 

Datum: 13 februari 2019 Locatie: Aeres MBO, Barneveld
Aanvang:
Ochtend: 10.00 uur
Middag:   14.00 uur
Avond:    19.00 uur

Op de doorlopende informatiemarkt zijn innovaties op het gebied van fijnstof te zien. Het volledige programma in detail toegespitst op de drie groepen volgt. Om zeker te zijn van een plaats kunt u zich nu al wel aanmelden.

AANMELDEN

klik op de groep die voor u van toepassing is
Ochtend: studenten
Middag: erfbetreders en omgevingsdiensten
Avond: pluimveehouders

dit

Het Laatste Nieuws